Nói về bàn thờ đẹp nhấtbán bàn thờ đẹp


Sau đó thay nước mới để lau bài vị tổ tiên (không nên làm ngược lại vì bị coi là bất kính). Sau khi sửa sang bát hương, đồ thờ cúng, bài vị sạch trên bàn thờ đẹp treo tường gia tiên sẽ bằng nước thơm, để khô thì đặt lại như cũ.

|

Các bước làm sạch đồ thờ cúng click here bằng đồng trên bàn thờ gia tiên đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *